top of page

Vanliga frågor

 • Har ni några finansieringsalternativ?
  Ja, för villapaket utomhus kan du välja servicefinansiering. Lär mer här.
 • Hur installeras batteriet?
  Vi hanterar allt åt dig; från konsultation kring de möjligheter du har och föranmälan av ditt nya batterisystem, till installation, driftsättning och uppkoppling mot stödtjänstmarknaden. Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning till dig som kund.
 • Kan batteriet användas till annat än som stödtjänst?
  Självklart! Utöver stödtjänsterna och flexmarknader kan batterier användas till flera ändamål så som Peak-shaving för att kapa effekttoppar, elprisarbitrage, lagring av den egenproducerade elen för ökad självförsörjning och ö-drift. Vad den enskilda investeringen och återbetalningstiden är beräknas från fall till fall om man önskar att använda batteriet till annat än stödtjänster. ‌ Används Batterier till stödtjänster kan du som batteriägare inte nyttja andra funktioner än ö-drift funktionen utöver stödtjänsterna.
 • Finns batterierna i olika storlekar?
  Vi har batterisystem från villa till industri. Batteriets storlek kan anpassas efter dina behov. Det finns ingen nedre gräns, men uppåt är batteriet begränsat av storleken på fastighetens huvudsäkring.
 • Hur får jag betalt?
  Svenska kraftnät betalar ut ersättning för dem som ansluter till batteri för att deltaga på stödtjänstmarknaden. Denna ersättning betalas ut via Batteribossen som är partner med Svenska kraftnät till dig som kund. När du köper ett batteripaket från Batteribossen registrerar du ditt konto och betalningen överförs automatiskt dit. Första betalningen sker 3 månader efter ditt batteri aktiveras för stödtjänstmarknaden, därefter sker utbetalningen löpande månadsvis.
 • Kan batteriet förse min fastighet med el vid strömavbrott?
  Har kunden batteriet anslutet till stödtjänstmarknaden är batteriet endast dedikerat för detta och du får ersättning för det. Men om ett strömavbrott sker kan batteriet övergå till reservkraft och ö-drift av den egna fastigheten. Då det inte längre finns något elnät att stabilisera. Alla batteribossen system är kompatibla med ö-drift, men ö-driften måste väljas som ett tillägg då det kräver en mer omfattande installation.
 • Vad får jag för garanti?
  På Villapaketen har du 10 års garanti. På industrilösningarna har du 5 års garanti. Denna kan förlängas till 10 år mot en avgift.
 • Behöver jag byta elbolag?
  Följande visar elbolagen som är kompatibla med våra batteripaket. Vi uppdaterar listan löpande. - Arvika Kraft AB - BestEl AB - Bixia AB - Clever Sverige AB - Dalakraft AB - Eksjö Energi ELIT AB - Elkraft Sverige AB - Energi Försäljning Sverige AB - Enkla Elbolaget i Sverige AB - Entelios AB - Fortum Sverige AB - GodEl i Sverige AB - Hallstaviks Elverk AB - Hedemora Elhandlare AB - Holmen Energi AB - Jämtkraft AB - Jönköping Energi - Karlskoga Energi & Miljö AB - Linde Energi Försäljning AB - Lysekils Energi Vind AB - Mälarenergi AB - Modity Energy Trading AB - Nybro Energi AB - Scandem AB - Södra Medlemsel AB - Sundsvall Energi AB - Svensk NaturEnergi AB - Tibber AB - Uddevalla Energi AB - Umeå Energi AB - Upplands Energi AB - VänerEl AB - Vattenfall AB (Endast anläggningar över 100 kW. Ej hembatterier). - Årsunda Eldistribution AB
 • Vad får jag för garanti?
  Villapaketen har 10 års garanti. Industrisystemet har 5 års garanti som går att förlänga till 10 år.
 • Vilken säkring behövs?
  Ett batterilager bör dimensioneras baserat utefter storleken på fastighetens huvudsäkring. Eller höjningsmöjligheten för den. Information om huvudsäkringens storlek finns angiven på fakturorna som skickas ut av elnätsägaren eller elbolaget. Alla våra Villapaket är anpassade för att passa villaägare. Till dessa rekommenderar vi en huvudsäkring på 25A. Något de flesta har, eller har möjlighet att byta till utan att kostsamma åtgärder behöver vidtas. Anpassningar kan göras för att klara en mindre säkring om kunden önskar det. ‌ För den som redan har eller kan uppgradera till en huvudsäkring på 63 A eller större passar Pixii Powersharper 2. Säkringsstorlekar över 63 A brukar kallas för effektabonnemang. För mer information om detta kan du kontakta din elnätsägare. Nedan följer en lista över vanliga säkringsstorlekar och motsvarande effektkapacitet i villor: Grå: 16 A / 11,40 kW Blå: 20 A / 13,80 kW Gul: 25 A / 17,25 kW Svart: 35 A / 24,15 kW Vit: 50 A / 34,50 kW Koppar: 63 A / 43,47 kW
 • Vad kostar det?
  Kontakta oss på Batteribossen så hjälper vi dig se över dina förutsättningar och den batterilösning som passar dig bäst. ‌ Under rådande prissättning och marknadsläge för stödtjänstmarknaden är ett batterilager återbetalat på 1-2 år om det används endast för stödtjänster.
 • Vad är ett batteri?
  Ett batteri, batterilager, solcellsbatteri, energilager eller ett batterisystem är flera namn på en och samma sak. Det är ett eller flera batterier som är kopplade till en växelriktare. Utan växelriktaren kan inte batteriet kopplas upp mot nätet. Växelriktaren gör om likströmmen (DC) till växelström (AC) som kan användas för olika ändamål.
 • Var kan ett batteri installeras?
  För Villapaketen har vi olika paket, ett segment som rekommenderas att stå inomhus frostfritt. Ett segment som kan stå ute och klarar ner till -30ºC. ‌ Pixiis Powersharper och PowerBase kan installeras både inomhus och utomhus. Batterier och växelriktare installeras i ett klimatreglerat skåp som är anpassat för Nordiskt klimat.
 • Kan jag få grönt teknikavdrag?
  Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person, är ni två i som äger bostaden kan ni få upp till 100 000 kr i grönt teknikavdrag. Skattereduktionen ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
 • Vad behöver jag göra för att delta på stödtjänstmarknaden?
  Hör av dig till oss på Batteribossen så levererar vi en nyckelfärdig lösning åt dig. Hårdvaran, installationen, mjukvaran och kopplingen mot Svenska kraftnät och stödtjänstmarknaden.
 • Hur påverkar stödtjänsterna slitaget på mitt batteri?
  Stödtjänster innebär generellt litet slitage på batterierna då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det. Jämfört med att cykla batteriet en gång om dagen så medför stödtjänster också en längre livslängd på batteriet.
 • Samarbetar ni med CheckWatt?
  Ja, Batteribossen är partner med Checkwatt som agerar aggregator. Checkwatt länkar samman batterier över hela landet i en gemensam batteripool. Denna batteripool möjliggör för den enskilda villaägaren eller företagaren att gemensamt med andra batteriägare stötta elnätet med stödtjänster vid behov av frekvensreglering.
 • Behöver jag betala skatt för inkomsterna från stödtjänsterna?
  Om intäkterna överskrider Skatteverkets schablonavdrag (i dagsläget 40 000 kr per bostad och år) behöver du skatta enligt inkomst av kapital. Du kan ladda ner rapporter från vår portal och använda när det är dags att deklarera.
bottom of page