top of page

Batteribossen - Vi kan stödtjänster

Batteribossen är batteri- och energibolaget med basen i östra Småland som jobbar för en hållbar och lönsam energiomställning – rikstäckande med en trygg småländsk affärsanda.

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare drivs hållbar utveckling genom innovation, investeringar, utveckling och ett långsiktigt tankesätt.

Batteribossen levererar helhetslösningar för batterier och stödtjänstmarknaden, rådgivning, nätanmälan, leverans av hård- och mjukvara, installation, driftsättning och uppkoppling mot Svenska kraftnät samt löpande drift och styrning av batterianläggningen.

Vi fokuserar och innehar expertis på stödtjänstmarknaden och helhetslösningar för den.

Här hoppas vi kunna vara det självklara valet för dig.

Partnerskap

Vi arbetar med partners över hela landet. Har du en elfirma, installationsföretag, solcellsbolag eller liknande företagsverksamhet med en kundbas som efterfrågar batterier? Då har du möjlighet att sälja våra helhetslösningar till dina kunder. Vill du veta mer om partnerskap, kontakta oss på info@batteribossen.se.

Distributör

Är du en företagare som jobbar med solceller, batterier eller elbilsladdare. Då har du möjlighet att köpa din utrustning från oss, som Sverige representant för både Solax och Pixii. Två ledande varumärken inom batteri- och solsektorn. Vi har produkterna från villainstallationer till industrilösningar och stora solparker.

pixii-logo_edited.jpg
solax-power-logo_edited.jpg

Partner med Checkwatt

Hur kan du bidra?

När du köper ett batterisystem av Batteribossen kommer det förberett för stödtjänstmarknaden.
Batteribossen samarbetar med en aggregator, Checkwatt, som vi tillsammans med samlar ihop många små och stora batterisystem runt om i landet och styr dem. Dessa energilager laddar eller laddar ur beroende på om frekvensen på elnätet ska regleras upp eller ner. Något som Svenska Kraftnät ansvarar för att vidhålla vid 50Hz.

Vem har kontroll över mitt batterisystem?

Styrningen av ditt batterisystem sköts av checkwatt som är aggregator. Du har alltså ingen möjlighet att själv ladda med billig energi nattetid från elnätet för att använda under dagen.

Hur fungerar det?

Ditt batteri kopplas samman i ett virtuellt kraftverk vid namn Currently.
Currently länkar samman batterier över hela landet i en gemensam batteripool. Denna batteripool möjliggör för den enskilda villaägaren eller företagaren att gemensamt med andra batteriägare stötta elnätet med stödtjänster vid behov av frekvensreglering.

Finns det någon funktion jag kan dra nytta av?

När du har ditt batteri kopplat mot stödtjänstmarknaden är den enda ytterligare funktionen du kan dra nytta av ö-drift. Att kunna försörja den egna fastigheten vid ett eventuellt strömavbrott.
Checkwatt brukar hålla batterilagret på en SOC (laddningsprocent) på 50-65%. Detta för att det ska finnas utrymme för att både ladda och ladda ur beroende på om frekvensen ska regleras upp eller ner.

Ditt batterisystem är förberett för flertalet funktioner i framtiden, såsom elprisarbitrage, peakshaving och framtida flexmarknader. För att du, utan ytterligare investeringar ska kunna nyttja batteriet där det är som mest lönsamt för dig.

Batteribossen bygger för framtiden, för att du som kund alltid ska få den bästa möjliga lösningen.

Hur fungerar det med ersättningen?

Driften av ditt batterisystem optimeras för att maximera lönsamheten för dig som ägare. Svensk Kraftnät är en statligt ägd myndighet som har som uppgift att vidhålla ett stabilt elnät och främja konkurrensen på elmarknaden.
Svenska Kraftnät upphandlar stödtjänster och betalar ersättning till batteriägarna.
Ersättningen betalas ut från Svenska Kraftnät via Batteribossen till dig som batteriägare.

Kan jag själv sälja överskottet från min solcellsproduktion?

Överskottet från din solcellproduktion säljs, precis som vanligt. Även om du har ditt batterisystem styrs av Checkwatt och är kopplat mot stödtjänstmarknaden.

bottom of page